Training landelijke regelaanpak voor verkeerskundigen

Aan de slag met de regelaanpak vanuit de eigen praktijk.

Een alternatief voor de arbeisintensieve werkwijze met regelscenario’s per locatie en situatie.