Voor wie is deze cursus?

Het inrichten van een Regelaanpak voor een regio is een proces waarin verschillende organisaties samenwerken. De eerste uitdaging is om alle deelnemende partijen hetzelfde begrippenkader te laten hanteren. ‘Wat is een link? Wij noemden dat een wegvak, of is dat wat anders?’ Enzovoort.

Een tweede uitdaging is de aansluiting op GGB+. Met de Regelaanpak wordt de aansluiting tussen beleid en operationele uitvoering verbeterd, maar dan moet het beleid natuurlijk wel op orde zijn.

Momenteel wordt er in verschillende regio’s ervaring opgedaan met de regelaanpak. Verkeerskundigen van gemeenten, provincies, het rijk en professionals die diensten en producten leveren voor verkeersmanagement werken daarin samen. Zij vormen de doelgroep voor deze training. Na deze training heeft iedereen dezelfde bagage om een goede start te maken.

 

Benodigde opleidingsniveau: MBO werk- of denkniveau

Benodigde werkervaring: geen

Studiebelasting: 1 dag