Wat is de landelijke regelaanpak?

In opdracht van het LVMB is de Landelijke Regelaanpak uitgewerkt. Deze aanpak biedt samenwerkende wegbeheerders handvatten om regionaal verkeersmanagement op te zetten dat toch landelijk consistent is.

De Landelijke Regelaanpak biedt een alternatief voor de klassieke regelscenario’s. Draaiboeken met schakelschema’s zijn nuttig en belangrijk, maar voor een verkeersmanagementaanpak op netwerkniveau zijn ze ook erg arbeidsintensief in onderhoud en operationele uitvoering. Je hebt bijvoorbeeld al snel tientallen scenario’s nodig voor allerhande locaties en situaties (ochtendspits, avondspits, incident, evenement). In elk van die scenario’s zit bovendien het hele traject van probleemdetectie tot en met probleemoplossing vervat, waarbij je voor iedere maatregel apart moet vastleggen wanneer deze ‘aan’ en ‘uit’ moet en hoe om te gaan met conflicterende maatregelen.


De Landelijke Regelaanpak tackelt dit probleem door een generieke aanpak te gebruiken waarin detectie en oplossing van een probleem uit elkaar zijn getrokken. Het detecteren van problemen gebeurt in het hele netwerk op vergelijkbare wijze en de gevonden oplossingen kunnen voor meerdere situaties worden hergebruikt. Er zijn minder regelscenario's nodig en door deze ontvlechting wordt de afhandeling van conflicten eenvoudiger.